Søke lån uten sikkerhet: hva trenger du å vite om kredittvurderingen?

Home / Søke lån uten sikkerhet: hva trenger du å vite om kredittvurderingen?

Det er veldig viktig for bankene å vite hvem de låner ut penger til. Kundeinformasjon er helt essensielt for at banken kan føle seg trygg på at deres penger blir utbetalt utelukkende til nordmenn som har gode hensikter. Alt for mange av oss unngår dessverre å prioritere nedbetaling av lån når det månedlige budsjettet legges, noe som kan gi store konsekvenser for de personene det gjelder. Derfor har norske banker de siste årene blitt enda strengere på at de kun gir forbrukslån til personer som de kan stole 100 % på. Denne prosessen går under navnet kredittvurdering.

Hva er en kredittvurdering?

En kredittvurdering er en prosess der banken finner frem til opplysninger om deg for å få svar på to spørsmål:

1. Er personen skikket til å få innvilget forbrukslånet?
2. Hvis ja, hvilken rentesats skal lånet ligge på?

Hvorfor har bankene adgang på slik sensitiv informasjon?

Opplysningene samles inn fra forskjellige kilder (brønnøysundregisteret, inkassoregisteret og folkeregisteret) og utgjør grunnlaget for bankens endelige beslutningsgrunnlag. For å få adgang til informasjonen i disse registrene trenger man det som kalles ”skjellig grunn”. Når du søker om kredittkort eller forbrukslån hos en bank, så vil automatisk banken få lov til å ta en titt på hvordan du har opptrådt med økonomien din tidligere i livet.

Du skal vite at bankene i Norge utfører tusenvis av kredittsjekker hvert eneste år og det stilles strenge krav til hvordan informasjonen lagres i etterkant. Du skal altså ikke bekymre deg for at informasjonen misbrukes på noe som helst vis. Med andre ord: det er trygt å søke forbrukslån hos norske banker.

Uriktig informasjon?

Hvis du tror at du har blitt nektet lån som følge av at banken sitter med uriktige opplysninger, så er det veldig viktig at du kontakter banken og forteller om dette. Husk på at dette er opplysninger som behandles manuelt og at feil forekommer. Hvis du for eksempel tidligere har hatt betalingsanmerkninger som har blitt fjernet, så kan det hende at de ved en feil fortsatt sitter igjen i systemet og dermed påvirker dine lånemuligheter negativt.

Det er også muligheter for å selv få tak i informasjonen dersom du vet hvor du skal henvende deg. Riktignok er dette en løsning som kun er anbefalt dersom du er helt sikker på det finnes uriktig informasjon om deg i minst én av registrene. Ikke bare er det tidkrevende å maile rundt og legitimere seg for hver enkelt ”etat”, men det tar også tid å lære seg hvordan man skal tolke informasjonen man mottar.

Bør man være redd for kredittvurderingen?

”Redd” er egentlig ikke riktig ord. Kredittvurderingen gjenspeiler nøyaktig den virkeligheten du blir nødt til å forholde deg til når du søker forbrukslån. Frykten din ligger naturligvis i det å enten få avslått lån eller bli tilbudt dårlige lånebetingelser. Ikke vær redd for dette.

Det finnes utrolig mange banker i Norge som tilbyr usikrede lån, noe som betyr at det finnes mange muligheter for å få et lån som passer ditt behov og dine krav. Hvis du får lånesøknaden avslått fra mange banker samtidig, så kan det være en god idé å analysere din egen privatøkonomi for å se om det er noe du kan begynne med å gjøre annerledes.