Category Archives: Forbrukslån

Home / Forbrukslån
2 Posts

I dagens samfunn er det vanlig for privatpersoner å ha høye lån. Spør du mannen i gata, vil han med stor sannsynlighet si at han har lån. Studenter låner hundretusener av kroner i studielån. Boligeiere tar opp millionbeløp for å betale boligen sin, noe de ofte refinansierer for å kjøpe seg ny bil og annet. Til felles for disse lånene er gode betalingsbetingelser med lav rente.

Noe som er kommet mer og mer i vinden den siste tiden er forbrukslån. Forbrukslån skiller seg fra boliglån med at de gjerne har mye høyere rente, og at det sjeldent kreves sikkerhet for å ta opp lån. Forbrukslån blir ofte sett på som negativ sammenlignet med boliglån og studielån, da det sjeldnere brukes til verdiskapning. Det er også høyst sannsynlig at du som låntaker kan ta opp forbrukslån du ikke er i stand til å nedbetale.

Styringsrenten

Styringsrenten har sunket betraktelig i sammenheng med fallet i oljeprisen og norsk kroneverdi de siste årene. I slutten av 2016 var styringsrenten nede på 0,50 %, sammenlignet med i 2008 da den var oppe på 5,75 %. Med bakgrunn i dette ser vi en kraftig reduksjon i bankers renter. Både boliglånsrenten og renten du får ved å spare penger i banken har sunket betraktelig de siste år.

Renten på forbrukslån derimot, har ikke endret seg nevneverdig. Sammenlignet med en boliglånsrente på rundt 2-3% er det fortsatt mulig å ta opp store forbrukslån med en rente på rundt 20%. Det positive med dette er at færre benytter seg av forbrukslån. Det negative er at veldig mange som benytter seg av det ikke er i stand til å nedbetale det.

Mislighold

Mislighold av lån har store konsekvenser. Å misligholde et lån vil si at du ikke betaler det du har forpliktet til å betale til utlåner. Konsekvensen kan løpe seg fra ekstrautgifter gjennom purregebyr og inkasso- og innkrevningsgebyr. Dersom det går til inkasso kan det i verste konsekvens føre til at du ikke får lov å ta opp lån i framtiden eller at du ender personlig konkurs.

Mislighold av forbrukslån ligger på over 5%, noe som kan virke som et relativt lavt tall. Det er det ikke. Faktisk har det ikke vært høyere siden finanskrisen. Alvorligheten bør absolutt tas på alvor, da nordmenn i utgangen av mars 2016 totalt hadde 83 milliarder kroner i forbrukslån. 5% av denne summen tilsvarer over 4 milliarder kroner.

Arbeidsledighet

I lys av oljekrisen som har tatt Norge med storm de siste årene, har mange med godt betalte jobber blitt arbeidsledige de siste årene. Dette er ofte personer med en dyr livsstil. Store boliglån, billån og generelt høyt forbruk kan være vanskelig å riste av seg når du plutselig går fra høye månedlige inntekter til støtte fra NAV.

I slike tilfeller kan det i dagens samfunn være veldig enkelt å ty til forbrukslån. Det svimler av reklamer der utlånere tilbyr lån til flere hundre tusen kroner på dagen. Det skumle med slike lån er den skyhøye renten. Mange tenker at de fort vil finne seg ny jobb og tar derfor opp forbrukslån for å komme seg over kneika. Det er et skummelt scenario å begi seg ut på. Fortsetter de med sin dyre livsstil og ikke finner seg nytt arbeid hurtig, kan det fort ende opp i mislighold. Da kan konsekvensen ende med pantsetting av bolig og andre eiendeler.

Det er veldig viktig for bankene å vite hvem de låner ut penger til. Kundeinformasjon er helt essensielt for at banken kan føle seg trygg på at deres penger blir utbetalt utelukkende til nordmenn som har gode hensikter. Alt for mange av oss unngår dessverre å prioritere nedbetaling av lån når det månedlige budsjettet legges, noe som kan gi store konsekvenser for de personene det gjelder. Derfor har norske banker de siste årene blitt enda strengere på at de kun gir forbrukslån til personer som de kan stole 100 % på. Denne prosessen går under navnet kredittvurdering.

Hva er en kredittvurdering?

En kredittvurdering er en prosess der banken finner frem til opplysninger om deg for å få svar på to spørsmål:

1. Er personen skikket til å få innvilget forbrukslånet?
2. Hvis ja, hvilken rentesats skal lånet ligge på?

Hvorfor har bankene adgang på slik sensitiv informasjon?

Opplysningene samles inn fra forskjellige kilder (brønnøysundregisteret, inkassoregisteret og folkeregisteret) og utgjør grunnlaget for bankens endelige beslutningsgrunnlag. For å få adgang til informasjonen i disse registrene trenger man det som kalles ”skjellig grunn”. Når du søker om kredittkort eller forbrukslån hos en bank, så vil automatisk banken få lov til å ta en titt på hvordan du har opptrådt med økonomien din tidligere i livet.

Du skal vite at bankene i Norge utfører tusenvis av kredittsjekker hvert eneste år og det stilles strenge krav til hvordan informasjonen lagres i etterkant. Du skal altså ikke bekymre deg for at informasjonen misbrukes på noe som helst vis. Med andre ord: det er trygt å søke forbrukslån hos norske banker.

Uriktig informasjon?

Hvis du tror at du har blitt nektet lån som følge av at banken sitter med uriktige opplysninger, så er det veldig viktig at du kontakter banken og forteller om dette. Husk på at dette er opplysninger som behandles manuelt og at feil forekommer. Hvis du for eksempel tidligere har hatt betalingsanmerkninger som har blitt fjernet, så kan det hende at de ved en feil fortsatt sitter igjen i systemet og dermed påvirker dine lånemuligheter negativt.

Det er også muligheter for å selv få tak i informasjonen dersom du vet hvor du skal henvende deg. Riktignok er dette en løsning som kun er anbefalt dersom du er helt sikker på det finnes uriktig informasjon om deg i minst én av registrene. Ikke bare er det tidkrevende å maile rundt og legitimere seg for hver enkelt ”etat”, men det tar også tid å lære seg hvordan man skal tolke informasjonen man mottar.

Bør man være redd for kredittvurderingen?

”Redd” er egentlig ikke riktig ord. Kredittvurderingen gjenspeiler nøyaktig den virkeligheten du blir nødt til å forholde deg til når du søker forbrukslån. Frykten din ligger naturligvis i det å enten få avslått lån eller bli tilbudt dårlige lånebetingelser. Ikke vær redd for dette.

Det finnes utrolig mange banker i Norge som tilbyr usikrede lån, noe som betyr at det finnes mange muligheter for å få et lån som passer ditt behov og dine krav. Hvis du får lånesøknaden avslått fra mange banker samtidig, så kan det være en god idé å analysere din egen privatøkonomi for å se om det er noe du kan begynne med å gjøre annerledes.