Mislighold av forbrukslån

Home / Mislighold av forbrukslån

I dagens samfunn er det vanlig for privatpersoner å ha høye lån. Spør du mannen i gata, vil han med stor sannsynlighet si at han har lån. Studenter låner hundretusener av kroner i studielån. Boligeiere tar opp millionbeløp for å betale boligen sin, noe de ofte refinansierer for å kjøpe seg ny bil og annet. Til felles for disse lånene er gode betalingsbetingelser med lav rente.

Noe som er kommet mer og mer i vinden den siste tiden er forbrukslån. Forbrukslån skiller seg fra boliglån med at de gjerne har mye høyere rente, og at det sjeldent kreves sikkerhet for å ta opp lån. Forbrukslån blir ofte sett på som negativ sammenlignet med boliglån og studielån, da det sjeldnere brukes til verdiskapning. Det er også høyst sannsynlig at du som låntaker kan ta opp forbrukslån du ikke er i stand til å nedbetale.

Styringsrenten

Styringsrenten har sunket betraktelig i sammenheng med fallet i oljeprisen og norsk kroneverdi de siste årene. I slutten av 2016 var styringsrenten nede på 0,50 %, sammenlignet med i 2008 da den var oppe på 5,75 %. Med bakgrunn i dette ser vi en kraftig reduksjon i bankers renter. Både boliglånsrenten og renten du får ved å spare penger i banken har sunket betraktelig de siste år.

Renten på forbrukslån derimot, har ikke endret seg nevneverdig. Sammenlignet med en boliglånsrente på rundt 2-3% er det fortsatt mulig å ta opp store forbrukslån med en rente på rundt 20%. Det positive med dette er at færre benytter seg av forbrukslån. Det negative er at veldig mange som benytter seg av det ikke er i stand til å nedbetale det.

Mislighold

Mislighold av lån har store konsekvenser. Å misligholde et lån vil si at du ikke betaler det du har forpliktet til å betale til utlåner. Konsekvensen kan løpe seg fra ekstrautgifter gjennom purregebyr og inkasso- og innkrevningsgebyr. Dersom det går til inkasso kan det i verste konsekvens føre til at du ikke får lov å ta opp lån i framtiden eller at du ender personlig konkurs.

Mislighold av forbrukslån ligger på over 5%, noe som kan virke som et relativt lavt tall. Det er det ikke. Faktisk har det ikke vært høyere siden finanskrisen. Alvorligheten bør absolutt tas på alvor, da nordmenn i utgangen av mars 2016 totalt hadde 83 milliarder kroner i forbrukslån. 5% av denne summen tilsvarer over 4 milliarder kroner.

Arbeidsledighet

I lys av oljekrisen som har tatt Norge med storm de siste årene, har mange med godt betalte jobber blitt arbeidsledige de siste årene. Dette er ofte personer med en dyr livsstil. Store boliglån, billån og generelt høyt forbruk kan være vanskelig å riste av seg når du plutselig går fra høye månedlige inntekter til støtte fra NAV.

I slike tilfeller kan det i dagens samfunn være veldig enkelt å ty til forbrukslån. Det svimler av reklamer der utlånere tilbyr lån til flere hundre tusen kroner på dagen. Det skumle med slike lån er den skyhøye renten. Mange tenker at de fort vil finne seg ny jobb og tar derfor opp forbrukslån for å komme seg over kneika. Det er et skummelt scenario å begi seg ut på. Fortsetter de med sin dyre livsstil og ikke finner seg nytt arbeid hurtig, kan det fort ende opp i mislighold. Da kan konsekvensen ende med pantsetting av bolig og andre eiendeler.